รับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผลิตน้ำดี ระบบน้ำประปา

บริษัท ไดน่า ฟลูอิด จำกัด เป็นผู้จัดหาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์สำหรับแก้ปัญหาคุณภาพน้ำดี และเคมีภัณฑ์แก้ปัญหาน้ำเสีย ที่มีคุณภาพดี ตอบโจทย์ตรงความต้องการในการใช้งาน

 • พร้อมบริการให้คำแนะนำที่ดีอย่างถูกต้องในการเลือกใช้สารเคมีแต่ละชนิดให้ตรงกับลักษณะงาน
 • ช่วยแก้ปัญหา ช่วยลดรายจ่ายให้ลูกค้า
 • เราบริการด้วยความซื่อสัตย์เป็นมิตรที่ดีต่อลูกค้า มุ่งแก้ปัญหาการบำบัดน้ำดีและบำบัดน้ำเสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ำหมุนเวียนน้ำหลังการบำบัดกลับมาใช้ในระบบสำหรับอุตสาหกรรม อาคารสูงและชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อลูกค้า ต่อชุมชนแวดล้อมลูกค้าและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้สังคม

กรณีที่ลูกค้าเคยใช้เคมีจากที่อื่นแล้วยังแก้ปัญหาไม่จบ รามีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการใช้เคมีภัณฑ์ที่ตรงกับปัญหาและวิธีการใช้เคมีให้เกิดประโยชน์เห็นผล ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขปัญหาระบบน้ำดีและระบบบำบัดน้ำเสียอย่างครบวงจร

บริษัท ไดน่า ฟลูอิด จำกัด ได้รับมาตรฐาน จาก NSF และ มาตรฐาน จาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

มาตรฐาน

atom

สารเคมีสำหรับบำบัดน้ำ

ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย ในโรงงานอุตสาหกรรม
อาคาร และชุมชน แหล่งน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น

สารเคมี-จุลินทรีย์กำจัดสารอินทรีย์ด้วยการบำบัดทางชีวภาพ สารเคมีกำจัดสารอนินทรีย์ในน้ำด้วยการบำบัดทางเคมี 

factory (1)

ออกแบบ สร้างระบบบำบัดน้ำ

รับแก้ปัญหาคุณภาพน้ำเน่าเสีย บำบัดน้ำเสียด้วยสารเคมี วิธีบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์
บริการให้คำแนะนำการสร้างระบบบำบัดน้ำ รับเหมาสร้างระบบหมุนเวียนน้ำหลังการบำบัดกลับมาใช้ใหม่

water-tank

รับตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ผู้นำเทคโนโลยีการตรวจวัดสภาพน้ำ วัดคุณภาพน้ำทางออนไลน์ด้วยSensor nodes
บริการสำรวจ-ตรวจวิเคราะห์-ทดสอบและรายงานผลคุณภาพน้ำ บริการล้างทำความสะอาดคูลลิ่งทาวเวอร์ จำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ

ขายส่งเคมีบำบัดน้ำ ราคาโรงงาน

 1. โปตัสเซียม คาร์บอเนต (Potassium Carbonate)
 2. กรดเกลือ 35% (Hydrochloric Acid 35%)
 3. สารส้มน้ำ8% Aluminium Sulphate 8% (Liquid)
 4. โซดาไฟ 50% (Sodium Hydroxide 50%)
 5. โซดาไฟเกล็ด 98% (Sodium Hydroxide Flake 98%)
 6. Sodium Hydroxide Micro Pearl 99% (โซดาไฟ ไข่มุก 99%)
ขายส่งสารเคมีบำบัดน้ำราคาโรงงาน
จำหน่ายเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำ

จำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ

จำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์น้ำ และ อุปกรณ์สำหรับงานวิเคราะห์ระบบน้ำ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ เครื่องวิเคราะห์สารละลาย

 • เครื่องมือวิเคราะห์ ไมโครไบโอโลจิคอล
 • เครื่องทดสอบการตกตะกอนของน้ำเสีย เครื่องแกว่งสาร Jar Tester
 • เครืองเพาะเชื้อ BOD Incubator สำหรับการวิเคราะห์ค่าน้ำ BOD
 • เครื่องวัดค่า PH วัดค่ากรด-ด่างในน้ำ
 • เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า Conductivity meter

ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำอุตสาหกรรม

จำหน่ายและติดตั้งระบบกรองน้ำประปา จำหน่ายเคมีสำหรับผลิตน้ำประปา บริการให้คำแนะนำ ออกแบบระบบบำบัดน้ำ วิธีบำบัดน้ำเสียด้วยสารเคมี วิธีบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ สร้างระบบหมุนเวียนน้ำหลังการบำบัดกลับมาใช้ใหม่

รับเหมาออกแบบระบบบำบัดน้ำโรงงาน
รับตรวจสอบคุณภาพน้ำอาคาร

บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพน้ำ

วัดคุณภาพน้ำทางออนไลน์ด้วยโครงข่าย Sensor nodes เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ IoT device ส่งข้อมูลจากเครื่องวัดคุณภาพน้ำดิบ ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor วัดค่าความเค็ม วัดค่าออกซิเจนในน้ำ วัดค่าความเป็นกรดเป็นด่าง วัดค่าคลอไลด์ความนำไฟฟ้า

บทความ

การบำบัดน้ำเสีย

การบำบัดน้ำเสียสามารถแบ่งได้ตามกลไกที่ใช้ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสีย ได้ดังนี้

1. การบำบัดทางกายภาพ (Physical Treatment)

2. การบำบัดทางเคมี (Chemical Treatment)

3. การบำบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment)

กระบวนการทางกายภาพ

เป็นวิธีที่จำเป็นต้องมีในทุกงานของการบำบัดน้ำเสีย แบ่งได้ 7 วิธีคือ

1. ตะแกรง
2. การบดตัด
3. การกำจัดตะกอนหนัก
4. การกำจัดน้ำมันและไขมัน
5. การตกตะกอน
6. การทำให้ตะกอนลอย
7. การกรอง

กระบวนการทางชีวภาพ

เป็นการกำจัดสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเสียซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียแบ่งเป็น 6 วิธี
1. แบบโปรยกรอง
2. แบบแผ่นหมุนชีวภาพ
3. แบบเอเอส
4. แบบไร้อากาศ
5. แบบบ่อธรรมชาติ
6. แบบบึงประดิษฐ์

เคมีบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย

เป็นการกำจัดสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเสียซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย แบ่งเป็น 6 วิธี
1. แบบโปรยกรอง
2. แบบแผ่นหมุนชีวภาพ
3. แบบเอเอส
4. แบบไร้อากาศ
5. แบบบ่อธรรมชาติ
6. แบบบึงประดิษฐ์

ผลการปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบห้องพ่นสี (Spray Booth)

ลักษณะน้ำและกากสี ก่อนทำการปรับปรุง

ปัญหาที่พบ คือ
1. กากสีมีลักษณะเละ
2. น้ำหมุนเวียนในระบบมีความขุ่นมาก

ลักษณะน้ำและกากสี หลังทำการปรับปรุง

ผลลัพธ์ คือ
1. กากสีมีลักษณะร่วนแห้ง
2. น้ำหมุนเวียนในระบบมีความใส
ทำให้ระบบไม่ต้องถ่ายน้ำทิ้ง

ผลลัพธ์การใช้ Product ของบริษัทไดน่าฟลูอิด

ฟินของระบบ Cooling แบบสีเหลี่ยม

1. ใช้สารเคมีป้องกันตะไคร่และแบคทีเรีย ( DYKEM 502)
2. ผ่านมา 1 ปีไม่พบปัญหาตะไคร่

ฟินของระบบ Coolingแบบวงกลม

1. ใช้สารเคมีป้องกันตะไคร่และแบคทีเรีย ( DYKEM 502)
2. ผ่านมา 1 ปีไม่พบปัญหาตะไคร่

ระบบ Boiler Fire Tube

Case study
1. ระบบ Boiler (Fire Tube) ขนาด 15 Ton/Hr.
2. Pressure = 7-10 bar
3. ใช้สารเคมี DYKEM 102 และ DYKEM 209
4. เปิดตรวจสอบเดือนเมษายน ปี 2565
5. ไม่ได้ล้างระบบมาเป็นเวลา 2 ปี